Služby

Poskytujeme tréningy a školenia, ktoré rozvíjajú Vás a Vašich zamestnancoch. Ponuka našich tréningov je veľmi široká, všetky ale pred vykonaním prispôsobujeme individuálnym požiadavkám zákazníka. Okrem Vami definovaných tém poskytujeme aj univerzálne tréningy orientované na:

Motivácia a delegovanie

Prvý krát manažérom – Dosiahnite očakávaných výkonov

Emočná inteligencia

Obchodná psychológia – Ako vhodne pracovať s Vašim zákazníkom (rôzne zamerania, Dlhodobá spolupráca, Jednorazový predaj)

Ako pôsobiť na ľudí

Riešenie konfliktov

Leadership

Prezentácie a vystupovanie

Efektívna práca s ľuďmi za využitia HBDI

Komunikačné schopnosti

Ako nájsť a vybrať správnych zamestnancov

Assessment Centrum/Development Centrum

a veľa praktických tréningov podľa potrieb klienta (aktuálne cca 27 tréningov)

 

Kontaktujte nás na čísle 0903 545 574 a presvedčíme Váso našich kvalitách.